Xylocopa iris

Xylocopa iris - Copyright Denis Bourgeois