Mantis religiosa femelle

Mantis religiosa - Copyright Denis Bourgeois