Anatis ocellata

Anatis ocellata - Copyright Denis Bourgeois